Kategorie

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 – dla kogo? / Fotowoltaika dofinansowanie 2023

Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 - dla kogo?

To już pewne – rok 2023 po raz kolejny upłynie pod znakiem dofinansowań do fotowoltaiki. Europejski kryzys energetyczny dobitnie pokazał, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł energii. Jedną z najważniejszych gałęzi polskiego miksu energetycznego są źródła odnawialne, które pozwalają nie tylko uniezależnić się od zewnętrznych dostawców, ale i poprawić jakość powietrza w Polsce. Jakie dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych można otrzymać w 2023 roku. Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023 – do kogo jest kierowane?

Jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki 2023?

Programy rządowe zwiększające opłacalność instalacji fotowoltaiki w 2023 roku adresowane są już niemal do wszystkich grup. Z taniej energii ze słońca skorzystają nie tylko prosumenci indywidualni, rolnicy czy przedsiębiorcy, ale i mieszkańcy bloków. To bardzo dobra informacja, bo to właśnie duże osiedla mieszkaniowe konsumują w częściach wspólnych dużą ilość energii, a dachy domów wielorodzinnych są wręcz idealne do montażu paneli słonecznych. Warto więc wiedzieć, że oprócz niezwykle popularnego programu dotacji do fotowoltaiki Mój Prąd, kontynuowanego w 2023 roku, funkcjonują obecnie dodatkowe źródła dofinansowań.

O konieczności reformy źródeł energii w Polsce wiadomo było od długiego czasu. Polityka energetyczna Unii Europejskiej, zmiany klimatyczne oraz tragiczna jakość powietrza w Polsce już od dawna wymuszały na rządzących poważne zmiany. Popularność fotowoltaiki wybuchła jednak oddolnie, gdy indywidualni odbiorcy poznali korzyści wynikające z możliwości wytworzenia darmowego prądu. Boom fotowoltaiczny pozwolił prosumentom przetrwać rekordowe podwyżki cen energii, które w 2022 sięgały nawet 150%. Zamrożenie cen prądu do limitu 2000 kWh nie dla każdego jest wystarczającą formą ochrony. Dodatkowym impulsem są programy dotacji do fotowoltaiki.

Ważną datą w dziejach OZE w Polsce był 1 kwietnia 2022. Od tego momentu system opustów przestał być dostępny dla nowych użytkowników fotowoltaiki i został zastąpiony inną formą rozliczeń – net-billingiem. Taka zmiana była niezbędna z uwagi na możliwe przeciążenie niezmodernizowanej sieci przesyłowej, jednak wiele osób obawiało się, że rynek fotowoltaiki w Polsce podupadnie. Tak się na szczęście nie stało, a liczba nowych inwestycji wzrasta. Ważnym bodźcem są tutaj dofinansowania do fotowoltaiki, które pozwalają zmniejszyć koszty zakupu i montażu instalacji PV.

Fotowoltaika dofinansowanie 2023 – dla kogo? Sprawdź listę aktualnych dotacji

Jakie formy dofinansowań do fotowoltaiki są dostępne w 2023 roku? Jak się okazuje, lista dopłat do własnej instalacji PV jest dość długa. Oprócz klientów indywidualnych, na szczególnie atrakcyjne formy wsparcia mogą liczyć rolnicy oraz zarządcy budynków wielorodzinnych. Co więcej, możliwości już wkrótce mogą się powiększyć, bowiem na rozwój fotowoltaiki zaplanowanych jest więcej funduszy z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Jakie dopłaty do fotowoltaiki dostępne są w 2023 roku? Najpopularniejsze z nich to:

Nazwa programuKwota dofinansowaniaData złożenia wnioskuDla kogo?
Mój Prąd 4.0Do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 tys. zł lub 7 tys. zł, gdy instalacja PV rozbudowana jest o rozwiązanie zwiększające autokonsumpcję.Do 31.03.2023Dla osób fizycznych
Czyste Powietrze i Czyste Powietrze PlusWysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów. Program Czyste Powietrze może pokryć od 40% do 100% kosztów instalacji. Kwotowo maksymalny pułap wynosi od 6 do 15 tys. zł, w zależności od progu.Nabór do programu jest ciągły. Podpisywanie umów trwa do 31.12.2027.Dla osób fizycznych
Stop SmogWysokość dopłat zależy od regionu, jednak nie może przekroczyć 70% kosztów oraz kwoty 53 tys. zł.Nabór trwa od 31.03.2021 roku i ma charakter ciągły.Dla osób fizycznych dotkniętych ubóstwem, zamieszkałych w miejscach obowiązywania uchwały antysmogowej
Energia Plus 2023Jest to dotacja w wysokości do 50% lub pożyczka w wysokości 85%.Nabór trwa od początku lutego 2023 roku i kończy się 13.12.2024Dla przedsiębiorców
AgroenergiaWysokość dopłaty uzależniona jest od mocy systemu i rodzaju inwestycji. Pokrywa od 13% do 20% kosztów.Pierwsza część naboru trwa do 30.03.2025 roku.Dla rolników
Energia dla WsiZ dofinansowania można otrzymać pożyczkę do 25 mln zł (do 100%) lub dotację do 20 mln zł (do 65% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz do 55% dla średnich przedsiębiorstw).Nabór trwa od 25.01.2023 do 15.12.2023Dla rolników, spółdzielni rolniczych i spółdzielni energetycznych oraz jej członków (przedsiębiorców)
Grant na OZEZ dofinansowania można uzyskać do 50% kosztów na nową instalację lub modernizację starej, przy czym moc istniejącej instalacji musi wzrosnąć o minimum 25%.Nabór trwa od 1.02.2023 i kończy się 30.06.2026Dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych
lista aktualnych dotacji na fotowoltaikę 2023

Oprócz powyższych dofinansowań istnieją również w Polsce regionalne programy, obowiązujące w konkretnych województwach. Większość z nich ma nabór ciągły, dlatego można z nich skorzystać w dowolnym momencie. Pożyczki te adresowane są głównie do przedsiębiorstw lub spółdzielni mieszkaniowych, ale część z nich dostępna jest także dla osób fizycznych. Jako formę wsparcia należy uznać też ulgi podatkowe, np. ulgę termomodernizacyjną, ulgę dla rolników czy zwrot podatku VAT.

Dotacje do fotowoltaiki – który program wybrać?

Formę dotacji przyjmują najczęściej dopłaty kierowane dla beneficjentów nieobjętych przepisami ustawy o pomocy publicznej. Oznacza to, że bezzwrotną formę wsparcia mogą otrzymać głównie osoby fizyczne oraz TBS-y, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Flagowy program dotacji Mój Prąd kierowany jest wyłącznie dla osób fizycznych, podobnie jak program Czyste Powietrze, skupiający się na wymianie nieefektywnych pieców.

Zanim więc przeanalizujesz, która forma dotacji jest najkorzystniejsza finansowo, upewnij się, jakie są jej dokładne warunki. Przykładowo program Czyste Powietrze oferuje wsparcie tylko pod warunkiem, że stary piec zostanie wymieniony na ekologiczne źródło ciepła. Montaż samych paneli fotowoltaicznych nie wchodzi więc w grę. Warunkiem przystąpienia do niektórych dofinansowań jest natomiast przeprowadzenie audytu energetycznego i uzyskanie tzw. białego certyfikatu.

Pieniądze z programów dopłat uzyskiwane są zazwyczaj dopiero po poniesieniu kosztów (z dołu), dlatego warto upewnić się, jakie są zasady finansowania, jeszcze przed pierwszymi wydatkami. W innym przypadku może się okazać, że inwestycja nie spełnia warunków programu i nie podlega dofinansowaniu – wówczas szansa na zmniejszenie kosztów instalacji zniknie. Przykładem może być konieczność rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w spółdzielni mieszkaniowej o 25%. Jeśli wspólnota, TBS lub spółdzielnia przeznaczyłaby środki jedynie na magazyny energii i nowe falowniki hybrydowe, uzyskanie dofinansowania byłoby niemożliwe.

Orientacja we wszystkich przepisach jest trudna, dlatego najlepiej powierzyć tę pracę zewnętrznej firmie. Doradca energetyczny nie tylko dobierze idealną instalację fotowoltaiczną, dopasowaną do Twoich potrzeb, ale również wskaże, jaka metoda finansowania będzie najbardziej opłacalna. Samodzielnie śledzenie wszystkich programów na bieżąco wymagałoby sporej ilości czasu.

Gdzie znaleźć wniosek o dopłaty do fotowoltaiki i gdzie go złożyć?

Szczegółowe informacje na temat warunków dopłat do fotowoltaiki, niezbędnych dokumentów oraz wniosków znajdziesz bezpośrednio na stronach instytucji prowadzących programy. Jeśli zamierzasz skorzystać z programu dla prosumentów Mój Prąd 4.0, odpowiedni wniosek znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dokumenty złożysz wygodnie drogą elektroniczną, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Do złożenia wniosku potrzebujesz jedynie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Dofinansowania fotowoltaiki dla prosumentów

Program Mój Prąd – dotacje do fotowoltaiki

W 2023 roku trwa czwarta edycja słynnego programu dofinansowań Mój Prąd. To rządowa dotacja skupiona głównie na mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Tegoroczną nowością jest wzrost dopłat z programu, dzięki czemu osoby decydujące się na inwestycję mogą skorzystać z wyższych kwot dofinansowania. Inwestorzy, którzy otrzymali już dofinansowanie z poprzedniej edycji programu Mój Prąd, mogą ubiegać się o jej zwiększenie.

Ile można otrzymać w nowej edycji programu? Mój Prąd 4.0, czyli program kierowany do osób fizycznych, produkujących energię na potrzeby własne, może pokryć do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie wynosi do 6 tys. zł (wcześniej 4 tys. zł) w przypadku samej mikroinstalacji  oraz 7 tys. zł (wcześniej 5 tys. zł), gdy instalacja fotowoltaiczna sprzężona jest z innym elementem zwiększających autokonsumpcję. Z dopłaty można kupić m.in.:

 • baterie do fotowoltaiki,
 • akumulatory do fotowoltaiki,
 • liczniki energii,
 • falowniki hybrydowe,
 • systemu zarządzania energią.

Oprócz tego program Mój Prąd daje możliwość pozyskania dodatkowych środków na zakup magazynu energii. Dofinansowanie jest w tym roku dużo wyższe, bowiem wynosi aż 16 tys. zł. Wcześniej było to jedynie 7,5 tys. zł.

 Zasady dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd 4.0

Wnioski do programu Mój Prąd 4.0 można składać na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wnioski w papierowej formie nie są przyjmowane. Nabór ruszył 15 grudnia 2022 i potrwa do 31.03.2023 lub wyczerpania puli środków, dlatego nie warto czekać z decyzją. Decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła wnioskodawcy mogą otrzymać do 23 tys. zł, natomiast jeśli instalacja zostanie wzbogacona dodatkowo o system zarządzania energią, kwota maksymalnego dofinansowania do fotowoltaiki wzrasta do 31 tys. zł.

Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Czyste Powietrze i Czyste Powietrze Plus

Głównym celem programu Czyste Powietrze jest walka ze smogiem w Polsce, ale zakup instalacji fotowoltaicznej jest jednym z najskuteczniejszych środków. W poziomie podstawowym maksymalna wysokość dotacji to 66 tys. zł, a w najwyższym – nawet do 135 tys. zł. Cała kwota nie może być jednak przeznaczona na zakup fotowoltaiki. Pieniądze te beneficjenci mogą przeznaczyć na:

 • demontaż nieefektywnego kotła na paliwo stałe i zakup pompy ciepła powietrze-woda lub gruntowej,
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła i zakup innego, bardziej ekologicznego, ale innego niż pompa ciepła (kocioł gazowy, olejowy, zgazowujący drewno lub na pellet)
 • ogrzewanie elektryczne,
 • termoizolację budynku,
 • rekuperację, czyli wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • audyt energetyczny.

Z programu Czyste Powietrze można też sfinansować zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej.  Dotacja kierowana jest do osób fizycznych, a jej wysokość uzależniona jest od zakresu inwestycji oraz wysokości dochodów. W 2023 maksymalny próg dochodowy dofinansowania podstawowego wzrósł do 135 tys. zł rocznie, natomiast próg najwyższego dotowania wynosi obecnie 1894 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej było to 1564 zł) i 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej 2189 zł).

Nabór wniosków składanych do właściwych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa do 31.12.2027 roku. Do tego momentu można podpisywać umowy, natomiast środki wydawane będą do 30.09.2029 roku. Można je uzyskać zarówno na nowe instalacje i rozbudowa istniejącej mikroinstalacji PV nie jest dotowana. Maksymalne dofinansowanie na fotowoltaikę w programie Czyste Powietrze to:

 • Poziom podstawowy – 6 tys. zł (40% kosztów)
 • Poziom podwyższony – 9 tys. zł (70% kosztów)
 • Poziom najwyższych – 15 tys. zł (100% kosztów).

Co ważne, moc instalacji powinna wynieść od 2 kWp do 10 kWp. Pieniądze z dofinansowania do fotowoltaiki służą do zakupu:

 • paneli fotowoltaicznych,
 • falownika,
 • podzespołów niezbędnych do działania mikroinstalacji,
 • koszty montażu instalacji.

Od 15.07.2022 dla rodzin o niskich dochodach dostępny jest również program Czyste Powietrze Plus, który odróżnia się od podstawowego dofinansowania możliwością uzyskania prefinansowania wynoszącego do 50% kwoty uwzględnionej w programie. W przypadku tego Czystego Powietrza Plus dofinansowanie do fotowoltaiki wynosi od 5 tys. do 9 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna 2023

Kolejną możliwością, która pozwala zaoszczędzić na fotowoltaice, jest ulga termomodernizacyjna. Obowiązuje ona od 1 stycznia 2019 i polega na odliczeniu kosztów fotowoltaiki od podatku dochodowego – nawet przez 6 lat. W ten sposób da się odliczyć nawet 53 tys. zł w przypadku jednego właściciela i 106 tys. zł w przypadku małżeństwa. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się:

 • według podatku liniowego 19%,
 • na skali podatkowej 12% i 32%,
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dotacje do fotowoltaiki dla firm 2023

Rosnące ceny energii elektrycznej to szczególny problem dla przedsiębiorstw. Wzrost cen prądu o kilkaset procent to rzeczywistość wielu firm, które stanęły w 2022 roku przed trudnym wyborem – podwyższyć ceny czy zamknąć działalność. Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii w 2022 sięgały wszak ponad 2500 zł/MWh, gdy w 2021 roku było to jedynie ok. 300-400 zł/MWh. Rekordowe ceny prądu były jednym ze składników wysokiej inflacji w 2022 roku. Na jaką formę dopłaty do fotowoltaiki w 2023 mogą liczyć przedsiębiorcy?

Wszystko wskazuje na to, że rok 2023 przyniesie kilka ciekawych programów dofinansowań dla firm. Od 1.02.2023 trwa nabór wniosków do programu Energia Plus, który zapewnia 50% wsparcie w formie dotacji do inwestycji wykorzystujących technologię ORC. Wysokość pożyczki wynosi od 0,5 mln do 500 mln, zatem dotyczy to raczej dużych farm fotowoltaicznych.

Na mniejsze przedsiębiorstwa czekają jednak dodatkowe środki. Większość z nich pochodzi z Unii Europejskiej, a ich wydatkowanie było planowane już znacznie wcześniej. Do odblokowania są m.in. pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy, które docelowo przeznaczone są na instalację paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz elektrowni wiatrowych w firmach. Jest to ujęte w planie KPO „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”, mającym na celu zwiększenie konkurencyjności firm poprzez ograniczenie wydatków energetycznych.

Kolejnym programem skupionym na zmniejszeniu emisyjności gospodarki jest program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). To następca programu POIiŚ, prowadzonego w latach 2014-2020. Z programu FEnIKS, zaplanowanego na lata 2021-2026, skorzystać będą mogły nie tylko przedsiębiorstwa, ale i szkoły, szpitale, kościoły oraz osoby fizyczne. Budżet nowej edycji programu wynosi ponad 24 mld euro. Fotowoltaikę w firmach wesprze też program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), którego celem jest zazielenienie przedsiębiorstw. Adresowany jest do przedsiębiorstw, ośrodków badawczych, instytucji otoczenia biznesu i instytucji finansowych. Całkowity budżet programu to ok. 8 mld euro. Na konkretne informacje dotyczące programów FEnIKS oraz FENG trzeba jednak poczekać do połowy roku 2023.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla rolników

ARiMR – Dofinansowanie Unijne do fotowoltaiki

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizowany jest nowy obszar wsparcia: „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” jako część operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Jego powstanie Komisja Europejska zatwierdziła w październiku 2022. Termin naboru do programu został przedłużony do 15 marca 2023 roku, zatem pozostało niewiele czasu.

Ile można otrzymać z programu? W ramach programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaty do fotowoltaiki dla rolników wynoszą nawet 150 tys. zł. Środki te mogą być przeznaczone na:

 • instalację fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 50 kW,
 • pompy ciepła (jeśli są integralną częścią instalacji PV),
 • magazyny energii,
 • inteligentne systemy zarządzania energią,
 • koszty związane z zakupem patentów, znaków towarowych, licencji, praw autorskich oraz oprogramowania komputerowego,
 • konsultacje i przygotowanie dokumentacji technicznej,
 • prace budowlane i nadzór.

Dotacja dla rolników prowadzących działalność zarobkową wynosi do 60% kosztów w przypadku młodych rolników oraz od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.

Energia dla wsi 2023 r. – Nowa dotacja dla rolników

25 stycznia 2023 ruszył nabór do nowego programu Energia dla Wsi. Jego celem jest wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Beneficjentem może zostać rolnik, spółdzielnia energetyczna oraz powstająca spółdzielnia energetyczna. Nowe dofinansowanie dla gospodarstw rolnych może być przeznaczone na instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 50 kW, ale nie większą niż 1 MW. Większe możliwości mają spółdzielnie energetyczne, które mogą przeznaczyć środki na elektrownię słoneczną o mocy do 10 MW. Oprócz tego dofinansowaniem objęte są:

 • magazyny energii,
 • turbiny wiatrowe
 • elektrownie wodne,
 • biogazownie.

Co ważne, farmy fotowoltaiczne nie mogą być wybudowane na użytkach rolnych klas od I do IV. Należy też pamiętać, że wsparcie w formie dotacji dotyczy tylko elektrowni wodnych oraz biogazowni. Na budowę instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej przysługuje jedynie pożyczka obejmująca do 100% kosztów kwalifikowanych.

Agroenergia – Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023

Interesującym programem wsparcia jest też stworzona z myślą o rolnikach Agroenergia. To projekt Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w nowej edycji został podzielony na dwie kategorie:

 1. Mikroinstalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii.
 2. Biogazownie rolnicze i elektrownie wodne.

Łączna moc zainstalowanej fotowoltaiki nie może być mniejsza niż 10 kW i większa niż 50 kW. Aby pozyskać środki na instalację hybrydową, wykorzystującą magazyny energii, niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego. Od mocy planowanej instalacji uzależniona jest wysokość wsparcia. Jest to:

 • 20% wartości inwestycji (nie więcej niż 15 tys. zł) – w przypadku instalacji o mocy od 10 do 30 kW,
 • 13% wartości inwestycji (nie więcej niż 25 tys. zł) – w przypadku instalacji o mocy od 30 do kW.
 • w przypadku instalacji hybrydowej można zyskać dodatkowo 10 tys. zł.

Część programu dotycząca fotowoltaiki trwa od 1.10.2022 do 30.09.2025 roku lub wyczerpania środków. Obsługą dofinansowań zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodne z miejscem zamieszkania. Należy pamiętać, że inwestycja nie może ruszyć przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, a pieniądze wypłacane są dopiero po zakończeniu inwestycji. Wszystkie instalowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem prac. Dofinansowanie obejmuje jedynie nowe instalacje fotowoltaiczne i nie można go uzyskać na rozbudowę czy modernizację. Nie można go też łączyć z innymi programami rządowymi.

Dotacje do fotowoltaiki dla wspólnot mieszkaniowych (Grant na OZE)

Przełomem w dofinansowaniach do fotowoltaiki może stać się program Grant na OZE. Adresaci programu to właściciele i zarządcy budynku wielorodzinnego. Oznacza to, że darmowa energia ze słońca może być wykorzystana w:

 • spółdzielniach mieszkaniowych,
 • wspólnotach mieszkaniowych,
 • towarzystwach budownictwa społecznego,
 • społecznych inicjatywach mieszkaniowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • spółkach prawa handlowego.

Ze wsparcia może też skorzystać osoba fizyczna. Programem nie są natomiast objęte jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Dotacja na fotowoltaikę w blokach obejmuje zarówno nowe inwestycje, jak i modernizację oraz rozbudowę istniejącej już instalacji. Warunkiem jest to, że zainstalowana moc musi wzrosnąć przynajmniej o 25%. Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów instalacji, a pieniądze te można przeznaczyć też na dodatkowe elementy instalacji, takie jak magazyny energii czy pompy ciepła. Wytworzona energia posłuży na obsługę części wspólnych, czyli m.in. oświetlenie budynków, pracę wind, działanie monitoringu czy podgrzewanie wody użytkowej.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w blokach – wnioski od 1 lutego 2023

Aby skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki w blokach, należy złożyć:

 • wniosek zgodny ze wzorem Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • projekt przedsięwzięcia,
 • oświadczenie, że inwestycja nie została już wsparta innymi programami dofinansowań,
 • dokumenty potwierdzające niewyrządzenie poważnych szkód (DNSH).

Wnioski na Grant OZE przyjmowane są od 1.02.2023 roku, a nabór potrwa do 30.06.2026 lub do wyczerpania środków. Biorąc pod uwagę, że budżet projektu wynosi zaledwie 448 mln zł, najpewniej zakończy się on jednak dużo wcześniej. Wnioski i dokumenty należy złożyć w siedzibie centrali BKG. Można to zrobić osobiście lub pocztą.

Rozmaite wsparcia dla użytkowników indywidualnych, firm czy rolników sprawiają, że fotowoltaika w Polsce wciąż ma się dobrze. Mimo początkowego spadku zainteresowania, który był efektem zniesienia systemu opustów i wprowadzenia net-billingu, coraz więcej osób ponownie rozważa zakup własnej mikroinstalacji. To jeden z najpewniejszych sposobów na zabezpieczenie się przed wahaniami cen prądu, które w obecnych czasach mogą być wyjątkowo nieprzewidywalne. Rządowe i unijne dofinansowania do fotowoltaiki sprawiają, że inwestycja jest nie tylko bardziej opłacalna, ale i dostępna dla szerokiego grona osób.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj także w naszym Rankingu, jaki magazyn energii wybrać do fotowoltaiki?


Sprawdź ceny magazynów energii 2023 w hurtowni fotowoltaicznej.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

  Select your currency
  Euro