Kategorie

Moja Elektrownia Wiatrowa 2024

Turbina wiatrowa

Program Moja Elektrownia Wiatrowa to nowa inicjatywa, umożliwiająca prosumentom uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż przydomowych elektrowni wiatrowych oraz magazynów energii. Dzięki programowi, można znacząco obniżyć koszty inwestycji, co przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd oraz zwiększenia niezależności energetycznej. Instalacja finansowana z programu nie tylko wspiera ochronę środowiska, ale także oferuje długoterminowe korzyści finansowe i ekologiczne.

Termin Naboru

Pierwszy nabór wniosków w programie Moja Elektrownia Wiatrowa ma rozpocząć się wkrótce, planowany jest na trzeci lub czwarty kwartał 2024 roku. Inicjatywa ta stanowi pilotażowy etap, który pozwoli Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ocenić zainteresowanie społeczne oraz zapotrzebowanie na dotacje na przydomowe elektrownie wiatrowe.

Budżet Programu

Całkowita pula dofinansowań w programie Moja Elektrownia Wiatrowa wynosi 400 milionów złotych, co stanowi znaczące wsparcie finansowe dla prosumentów zainteresowanych inwestycją w energię wiatrową. Na pierwszy nabór wniosków przewidziano 50 milionów złotych, które pozwolą ocenić skalę zainteresowania programem i dostosować kolejne rundy naboru do realnych potrzeb i oczekiwań wnioskodawców, zapewniając skuteczne wykorzystanie dostępnych środków.

Warunki Dofinansowania

W ramach programu można otrzymać do 30 tys. zł dotacji na montaż mikroinstalacji wiatrowej, nie przekraczając jednak 50% kosztów kwalifikowanych i kwoty 5 tys. zł/kW. Maksymalna moc mikroinstalacji wiatrowej nie może przekroczyć 20 kW.

Dofinansowanie na Magazyn Energii

Osoby montujące przydomowe elektrownie wiatrowe mogą również wnioskować o dofinansowanie na magazyn energii o pojemności co najmniej 2 kWh. Na ten cel mogą otrzymać do 17 tys. zł dotacji, ale nie więcej niż 6 tys. zł/kW.

Procedura Wnioskowania

Dofinansowanie będzie wypłacane po zrealizowaniu inwestycji. Wnioskodawcy będą musieli najpierw sfinansować koszty instalacji z własnych środków, a następnie złożyć wniosek o refundację.

Program Moja Elektrownia Wiatrowa 2024 oferuje prosumentom atrakcyjne dofinansowanie na instalację przydomowych elektrowni wiatrowych i magazynów energii, co znacząco obniża koszty inwestycji i wspiera niezależność energetyczną. Dzięki budżetowi wynoszącemu 400 milionów złotych, program ma szansę przyczynić się do rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Procedura wnioskowania przewiduje refundację kosztów po zakończeniu inwestycji, co zapewnia wsparcie finansowe na każdym etapie realizacji projektu.

Select your currency
Złoty polski
Euro