Kategorie

deweloper farm fotowoltaicznych

FAQ – pytania i odpowiedzi. Fotowoltaika poradnik

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to gałąź energetyki, dziedzina nauki, która zajmuje się przetwarzaniem energii słonecznej w energię elektryczną przy wykorzystaniu efektu/zjawiska fotowoltaicznego. Efekt fotowoltaiczny to reakcja, która zachodzi w półprzewodniku – w ogniwie fotowoltaicznym (krzem) – pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych.

W momencie, gdy do powierzchni paneli fotowoltaicznych docierają promienie słoneczne w kryształach krzemu dochodzi do wzbudzenia elektronów, które powoduje produkcję prądu elektrycznego stałego. Następnie, przy pomocy przetwornicy napięcia – falownika, który stanowi jednocześnie serce całej instalacji fotowoltaicznej, prąd stały (DC) jest falowany i zamieniany na prąd przemienny (AC) o odpowiednich parametrach. Prąd przemienny to taki, który możemy wykorzystywać już w swoich domach lub firmach do zasilania urządzeń elektrycznych.

Co to jest fotowoltaika? Zamiana prądu stałego na przemienny

Co to jest fotowoltaika? Zamiana prądu stałego na przemienny

Jak działa instalacja fotowoltaiczna?

Instalacja fotowoltaiczna – jak działa?

 1. Panele fotowoltaiczne wraz z systemem montażowym, dostosowanym do rodzaju poszycia dachowego i miejsca usytuowania;
 2. Falownik fotowoltaiczny z modułem komunikacyjnym WI-FI lub złączem LAN oraz niezbędne okablowanie i osprzęt elektryczny;
 3. Magazyn energii / akumulatory, które pełnią rolę zasilania awaryjnego wewnętrznej sieci elektrycznej obiektu oraz pozwalają magazynować określone ilości energii, niezbędne do pracy odbiorników elektrycznych;
 4. Rozdzielnica elektryczna – miejsce przyłączenia instalacji fotowoltaicznej;
 5. Sieć wewnętrza – domowa/firmowa sieć elektryczna, która jest zasilana prądem wyprodukowanym przez panele fotowoltaiczne. W najczęściej montowanych w Polsce instalacjach fotowoltaicznych zielona energia ze słońca przekazywana jest w pierwszej kolejności do baterii magazynujących, następnie przesyłana jest dalej do sieci domowej/firmowej, aby zasilić wszystkie urządzenia elektryczne. W końcu, nadwyżki niewykorzystanej w danym czasie energii elektrycznej przesyłane są do sieci elektroenergetycznej operatora;
 6. Licznik dwukierunkowy energii elektrycznej, montowany przez operatora systemu elektroenergetycznego po instalacji elektrowni fotowoltaicznej, którego zadaniem jest rejestrowanie ilości energii produkowanej z fotowoltaiki oraz pobieranej z sieci. Operator dokonuje wymiany licznika na dwukierunkowy na podstawie zgłoszenia składanego przez właściciela instalacji fotowoltaicznej lub instalatora w ciągu 30 dni od otrzymania przez niego kompletu dokumentów;
 7. Sieć elektroenergetyczna – w dotychczasowym systemie rozliczeń prosumentów energii odnawialnej służy jako swoistego rodzaju „wirtualny magazyn”, w którym przechowywane są nadwyżki energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną. Nadwyżki odbierane są przez prosumenta w czasie gdy bieżąca produkcja prądu z instalacji PV jest niższa niż jego autokonsumpcja przez odbiorniki w sieci wewnętrznej.

Co trzeba wiedzieć przed założeniem fotowoltaiki?

Odpowiednio dobrana i zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna to system, który powinien pracować bezawaryjnie przez co najmniej 25-30 lat. Właściwy wybór instalatora fotowoltaiki oraz komponentów fotowoltaicznych najwyższej jakości, pochodzących ze sprawdzonej hurtowni fotowoltaicznej, to gwarancja wieloletniej sprawności instalacji oraz wysokich oszczędności na energii elektrycznej.

Przed założeniem fotowoltaiki na swoim domu lub dachu/gruncie budynku firmowego czy gospodarstwa rolnego bardzo ważne jest:

 1. Zweryfikowanie wiarygodności i opinii firmy instalatora: firma ciesząca się dobrą renomą najczęściej przygotuje Twoją instalację fotowoltaiczną z dbałością o wszystkie detale, zgodnie ze sztuką i przy zachowaniu niezbędnych norm.
 2. Upewnienie się w kwestii ilości referencji: warto przejrzeć i sprawdzić najnowsze zdjęcia z realizacji montażu fotowoltaiki, dzięki temu zyskasz pewność, że instalator dysponuje profesjonalnymi ekipami monterskimi, posiada
 3. Profesjonalny dostawca komponentów fotowoltaicznych i elektrycznych wysokiej jakości: wybór hurtowni fotowoltaicznej, autoryzowanego dystrybutora/importera lub przedstawiciela producenta komponentów instalacji fotowoltaicznej w kraju. Przed założeniem fotowoltaiki należy obowiązkowo przeanalizować ofertę hurtowni fotowoltaicznej, najczęściej oferowane i sprzedawane modele paneli fotowoltaicznych, falowników i systemów zabezpieczeń PV, aby mieć pewność, że kupujesz sprzęt z wymaganymi przez operatorów systemów certyfikatami i deklaracjami zgodności z normą europejską. To także bezpieczeństwo i pewność, że w przypadku awarii sprzętu, Twój produkt zostanie szybko i bezproblemowo naprawiony w ramach gwarancji produktowej.
 4. Pełna i profesjonalna opieka posprzedażowa: to bezpieczeństwo, że w momencie wystąpienia awarii otrzymasz potrzebne wsparcie techniczne i serwisowe, a Twoje zgłoszenie zostanie szybko przyjęte i rozpatrzone.

Gdzie najlepiej zamontować instalację fotowoltaiczną?

Instalacje fotowoltaiczne montowane są najczęściej na dachach budynków lub na gruncie, przy wykorzystaniu specjalnej konstrukcji wsporczej. Miejsce montażu fotowoltaiki jest niezwykle istotne z punktu widzenia jej sprawności i opłacalności. Właściwe posadowienie elektrowni PV z uwzględnieniem optymalnego ukierunkowania modułów PV względem południa pozwala przynieść jej właścicielowi większe uzyski kWh darmowego prądu z kWp instalacji korzyści. Podczas dokonywania wyboru miejsca montażu fotowoltaiki należy także wziąć pod uwagę warunki, które mogą wpływać na jej bezpieczne zamocowanie do poszycia dachu. Do montażu dobierane są konstrukcje montażowe, dostosowywane do panujących w kraju stref wiatrowych. Podobnie rzecz ma się z koniecznością minimalizowania potencjalnych szkód wywoływanych m.in. korozją czy degradacją spowodowaną przez czynniki atmosferyczne, w tym woda solankowa (tereny nadmorskie) czy amoniak (tereny wiejskie).

Strefy wiatrowe w Polsce. Gdzie najlepiej zamontować fotowoltaikę?

Strefy wiatrowe w Polsce. Gdzie najlepiej zamontować fotowoltaikę?

Ile czasu zajmuje montaż fotowoltaiki?

Montaż fotowoltaiki zajmuje najczęściej 1-2 dni. Czas od momentu rozpoczęcia do zakończenia inwestycji zależy od sprawności i doświadczenia ekipy monterskiej. Duży wpływ na wydłużanie czasu montażu mają często także niesprzyjające warunki pogodowe. Większe instalacje fotowoltaiczne rządzą się nieco innymi prawami. Fotowoltaika montowana jest w kilku etapach projektowych, bardzo często dochodzą również dodatkowe wymogi związane z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę, czy zgód środowiskowych. Montaż dużych projektów PV może trwać od kilku do nawet kilkunastu miesięcy.

Sprawdź więcej na temat rodzajów montażu paneli fotowoltaicznych:

 

Jaki jest okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

Okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wynosi w Polsce co najmniej 25-30 lat. Zależy on głównie od panujących warunków atmosferycznych, usytuowania Instalacji PV oraz jakości zastosowanych komponentów. Wysokiej jakości konstrukcje montażowe, moduły fotowoltaiczne i falowniki wydłużają żywotność fotowoltaiki. Najważniejszą kwestią, jaką należy wziąć pod uwagę przy doborze paneli fotowoltaicznych są ich parametry, zwłaszcza te związane z wydajnością paneli słonecznych. Najwięksi producenci paneli fotowoltaicznych, tacy jak PhonoSolar, Astronergy, Jinko czy JA Solar w ostatnich latach prześcigają się w konstruowaniu produktów, które pozwalają na uzyskanie coraz lepszych parametrów technicznych. Parametrem, który w dużym stopniu decyduje o długości okresu eksploatacji instalacji fotowoltaicznej jest Gwarancja wydajności liniowej. Ten parametr można znaleźć na technicznej karcie katalogowej paneli fotowoltaicznych i wskazuje współczynnik rocznej degradacji modułów w perspektywie najczęściej 25 lub 30 lat.

Jaki jest okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

Jaki jest okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej?

Czy panele fotowoltaiczne tracą z wiekiem wydajność? Przykład.

Jinko Solar – największy producent modułów fotowoltaicznych na świecie w charakterystyce technicznej swoich paneli fotowoltaicznych Jinko Solar 470W model JKM470M-7RL3 wskazuje, że gwarancja wydajności liniowej wynosi 25 lat. Roczny spadek wydajności modułów na przestrzeni tego okresu wynosi 0,55%. Oznacza to, że po 25 latach użytkowania instalacji fotowoltaicznej na tych modułach PV w standardowych warunkach testowych (STC) osiągnie ona gwarantowaną sprawność na poziomie 84,8% swojej wartości początkowej. Pomiary elektryczne paneli fotowoltaicznych odbywają się w laboratoriach, gdzie panują ustandaryzowane warunki, w przypadku testów STC poziom natężenia promieniowania słonecznego wynosi 1000 W/m2, a temperatura ogniw fotowoltaicznych oświetlanego modułu osiąga poziom 25°C. W ten sam sposób, przy identycznych warunkach testowane są produkty wszystkich producentów fotowoltaiki na świecie.

Ile energii można uzyskać z paneli fotowoltaicznych? Nasłonecznienie w Polsce

Ile energii można uzyskać z paneli fotowoltaicznych? Nasłonecznienie w Polsce

Czy instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna?

Tak, instalacja fotowoltaiczna zaprojektowana i wykonana przez firmę instalatorską z wieloletnim doświadczeniem i przy wykorzystaniu paneli, falowników i osprzętu elektrycznego i kabli solarnych wysokiej jakości to bardzo bezpieczne urządzenia elektryczne. Niebezpieczeństwo porażenia prądem czy ryzyko pożaru występuje najczęściej w wyniku pomyłek w projekcie lub błędów ekipy montażowej. Przepisy PPOŻ. dotyczące fotowoltaiki, znowelizowane 19 sierpnia 2020 roku, zwiększyły restrykcje, dzięki czemu ryzyko błędnego wykonania instalacji jest obecnie mniejsze. Według nowych przepisów każda instalacja o mocy wyższej niż 6,5 kWp wymaga uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i powiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa PPOŻ fotowoltaiki?

 

Ile energii można uzyskać z paneli fotowoltaicznych?

Na podstawie historycznych danych pogodowych gromadzonych we wszystkich regionach przyjmuje się, że w polskich warunkach klimatycznych poziom nasłonecznienia wynosi średnio 1000 kWh/m2/rok. Taki wynik stawia nas na równi z Niemcami czy Holandią. W Warszawie nasłonecznienie wynosi 1100 kWh/m2, czyli tyle samo co w Berlinie. Taki rezultat średniego nasłonecznienia w Polsce oznacza, że z każdego 1 kWp (kilowatopik [Watt-peak; 1kWp=1000 Wp]) mocy instalacji fotowoltaicznej wyprodukować można ok. 1000 kWh zielonej energii elektrycznej.

Przykładowo, zestaw fotowoltaiczny 10 kWp na grunt składający się z 28 paneli AstroSemi 355 Mono Half-Cut Full Black po 355 Wp każdy, wyprodukuje ok. 10.000 kWh odnawialnej energii elektrycznej w ciągu roku.

Jakie są najmocniejsze panele fotowoltaiczne na rynku?

Od 2020 roku w Polsce obserwujemy silny wzrost zainteresowania fotowoltaiką. Polacy, dzięki szeroko dostępnym dofinansowaniom na fotowoltaikę w formie dotacji „Mój Prąd” przyłączyli się do transformacji energetycznej kraju. W tym samym czasie obserwujemy również wyścig technologiczny największych światowych producentów paneli fotowoltaicznych. Jeszcze dwa lata temu najczęściej wybieranym pod względem mocy jednostkowej modułem fotowoltaicznym w Polsce były panele o mocy w przedziale 270-300W.

W 2021/2022 przedział ten wzrósł już do 400-460W. Niezwykłą popularnością w 2021 roku w Polsce cieszyły się panele fotowoltaiczne Jinko Solar 470W, charakteryzujące się wyjątkowo wysoką sprawnością, bo aż na poziomie 20,93%. Nie wszyscy producenci paneli fotowoltaicznych jednak poszli w tym samym kierunku co Jinko. Niektórzy z nich wprowadzali do oferty moduły o coraz wyższej mocy, z którą nie zawsze szło w parze wyraźne podniesienie sprawności. Wyższa moc była osiągana po prostu dzięki zwiększeniu rozmiaru modułów.

Standardowe wymiary modułów fotowoltaicznych wynoszą mniej więcej: 170 x 100 cm. Pełne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych producenci udostępniają na kartach katalogowych, które udostępniane są przez instalatora, dystrybutora lub hurtownię fotowoltaiczną przed dokonaniem zakupu sprzętu.

Przykład 1:

Panele fotowoltaiczne AstroSemi 355W Full Black mają wymiary: 1765 x 1048 x 35 mm.

Poniżej dane techniczne z karty katalogowej AstroSemi 355W, modułów z oferty Hurtowni Fotowoltaiki Solmix.

Jakie są wymiary paneli fotowoltaicznych? Moduły AstroSemi 355 full black

Jakie są wymiary paneli fotowoltaicznych? Moduły AstroSemi 355 full black

Przykład 2:

Panele fotowoltaiczne JA Solar 540W posiadają już wymiary znacznie większe, bo: 2279 x 1134 x 35 mm

Co to jest moduł half cut?

Technologia Half Cut to rozwiązanie bardzo często stosowane przy produkcji modułów fotowoltaicznych. Polega ona na przecięciu ogniwa na pół, dzięki czemu można znacząco poprawić wydajność pracy modułu fotowoltaicznego. Dodatkowym atutem panel half Cut jest mniejsze ryzyko powstawania mikropęknięć dzięki mniejszym wymiarom ogniw w module PV. Pozwala to wydłużyć żywotność paneli fotowoltaicznych.

Zalety technologii Half Cut

 1. Większa wydajność paneli w warunkach słabego oświetlenia,
 2. Wyższa trwałość paneli fotowoltaicznych – niższe ryzyko występowania mikropęknięć i gorących punktów (hot spotów),
 3. Wyższy uzysk w całym cyklu eksploatacyjnym – zmniejsza straty związane z rezystancją,
 4. modułu pracują wydajnie nawet w czasie wysokich temperatur,
 5. odporność na PID,
 6. Zwiększona odporność mechaniczna modułów PV oraz odporność na surowe warunki pogodowe,

Chcesz wiedzieć jakie panele fotowoltaiczne wybrać? Przeczytaj nasz wpis w poradniku:

Jaki dach pod fotowoltaikę? Jakie pokrycie dachu pod panele fotowoltaiczne?

Panele fotowoltaiczne można montować na zdecydowanej większości rodzajów pokrycia dachowego, np. blachodachówce, dachówce ceramicznej i betonowej, karpiówce, blasze falistej i trapezowej. Niewskazane jest z kolei montowanie na dachach pokrytych eternitem, poliwęglanem czy onduliną. Warunkiem koniecznym, aby móc bezpiecznie zamontować instalację jest dobry stan techniczny dachu. Fotowoltaika montowana może być na dachach o różnym kącie nachylenia – dachach skośnych i płaskich oraz w różnym ułożeniu względem stron świata. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest montaż instalacji na dachu skośnym, pokrytym blachodachówką lub dachówką o kącie nachylenia ok. 35-40 stopni i ukierunkowanym na południe. Takie rozmieszczenie modułów PV gwarantuje wysoką sprawność pracy systemu fotowoltaicznego oraz wysokie uzyski zielonej energii ze słońca.

Jaką powierzchnię dachu zajmie instalacja fotowoltaiczna?

Standardowo, by oszacować jaką powierzchnię dachu o optymalnym nachyleniu zajmie instalacja fotowoltaiczna wystarczy przyjąć około 6 m2 na każdy kilowat mocy. Aby dokładnie zweryfikować ile miejsca na dachu zajmie fotowoltaika zaleca się skorzystanie z gotowego narzędzia, przygotowanego przez specjalistów z hurtowni fotowoltaicznej Solmix:

Kalkulator fotowoltaiczny to bardzo przydatne rozwiązanie dla projektantów lub instalatorów, które ułatwia właściwy dobór mocy instalacji PV przeznaczonej do montażu na dachach budynków. Aby oszacować powierzchnię niezbędną do montażu fotowoltaiki, a także moc systemu, wystarczy wybrać z listy model modułu fotowoltaicznego i wprowadzić wymiary połaci dachowej. Po wskazaniu kąta nachylenia dachu, długości podstawy spadu i długości dachu, kalkulator wskaże niezbędną ilość rzędów paneli w dwóch układach: poziomym i pionowym. Cały algorytm bazuje na parametrach technicznych paneli fotowoltaicznych.

 

Przykład wyliczenia powierzchni dachu pod fotowoltaikę:

Panele fotowoltaiczne SERAPHIM 370 Mono Half-Cut w czarnej ramie

Wymiary dachu:

 1. długość podstawy spadu = 5m
 2. Długość dachu = 10m
 3. Kąt nachylenia dachu = 35 stopni
kalkulator fotowoltaiczny - przykład wyliczeń. Ile miejsca zajmują panele e fotowoltaiczne na dachu

kalkulator fotowoltaiczny – przykład wyliczeń. Ile miejsca zajmują panele e fotowoltaiczne na dachu

Co to jest instalacja fotowoltaiczna typu ON-GRID?

Instalacja fotowoltaiczna ON-GRID to system fotowoltaiczny, który jest połączony z zewnętrzną siecią elektroenergetyczną operatora. Takie rozwiązanie daje możliwość przesyłania energii w obie strony, dzięki licznikowi dwukierunkowemu. Nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowane w instalacji są przekazywane do sieci. W godzinach o niższej produkcji energii lub wieczorami czy nocą niedobory energii są uzupełniane i bilansowane bezpośrednio przez sprzedawcę energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej energii elektrycznej. W przypadku awarii sieci instalacja fotowoltaiczna typu ON-GRID wyłącza się automatycznie. Rozruch systemu PV następuje po przywróceniu zasilania.

Instalacje ON-GRID to najczęściej wybierany przez inwestorów typ systemów fotowoltaicznych. Gotowe zestawy fotowoltaiczne o różnych mocach, przeznaczone do samodzielnego montażu, można kupić w hurtowni fotowoltaicznej solmix: Sprawdź gotowe zestawy PV.

 

Co to jest instalacja fotowoltaiczna typu OFF-GRID?

Instalacja fotowoltaiczna typu OFF-GRID – to system fotowoltaiczny, który może działać wyspowo, bez konieczności łączenia się z siecią elektroenergetyczna operatora. Nadmiar nieskonsumowanej energii elektrycznej z fotowoltaiki musi być zmagazynowany w akumulatorach, które stanowią nieodłączny element zestawu. Instalacje OFF-GRID stosowane są najczęściej w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci operatora, tj. w domkach letniskowych, łodziach czy jachtach.

Bardzo popularne w ostatnich miesiącach stały się instalacje hybrydowe, które są połączeniem funkcjonalności instalacji on i off grid. Pozwalają na bezpieczne użytkowanie w domu lub firmie ekologicznej energii elektrycznej ze słońca, dzięki zastosowaniu falowników hybrydowych oraz magazynów energii, służą również zapewnieniu ciągłości działania podczas występowania czasowych zaników napięcia w sieci elektroenergetycznej. Hybrydowe instalacje fotowoltaiczne otrzymają w tym roku wsparcie w postaci 4 edycji programu dotacji „Mój Prąd”, którego uruchomienie planowane jest na początek II kwartału 2022 r.

Fotowoltaika koszt. Jaki jest średni koszt instalacji fotowoltaicznej?

Koszt fotowoltaiki zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju i mocy falownika fotowoltaicznego czy wybranego producenta modułów fotowoltaicznych. Najważniejszym z nich jest całkowita moc elektrowni słonecznej, potrzebnej do zasilenia domu lub firmy. Średni koszt kWp instalacji fotowoltaicznej waha się w przedziale pomiędzy 4500 a 5800 zł netto. Największy procentowy udział w koszcie całej instalacji fotowoltaicznej stanowi koszt montażu, dlatego im większa moc instalacji tym niższy koszt za 1 kWp.
Koszt instalacji PV może zostać pomniejszony o wysokość ulgi termomodernizacyjnej (ulga w PIT) lub dzięki dofinansowaniu do fotowoltaiki, np. z programu Mój Prąd.

Ile kosztuje inwerter?

Oprócz paneli fotowoltaicznych, konstrukcji montażowych, okablowania, zabezpieczeń oraz kosztów robocizny planując montaż fotowoltaiki należy uwzględnić również koszt inwertera. Ceny inwerterów do fotowoltaiki mieszczą się średnio w przedziale od 4000 do 6500 zł. Cena inwertera zależy od mocy, producenta, a także od parametrów technicznych i jakości falownika. Najniższą cenę mają falowniki fotowoltaiczne jednofazowe.

Szukając odpowiedniego dostawcy falowników fotowoltaicznych warto sprawdzić ceny inwerterów w hurtowni fotowoltaicznej online solmix.pl. Zarejestrowani w e-hurtowni użytkownicy otrzymują dostęp do cen hurtowych inwerterów.

Ile kosztuje inwerter? Aktualne ceny falowników w hurtowni fotowoltaiki – marzec 2022:

Inwerter jednofazowy cena – marzec 2022:
producent model falownika moc falownika (kVA) cena falownika netto
FoxESS FoxESS F3600 jednofazowy 3,6 2 367,34
Sofar Solar Sofar Solar 3300 TL-G3 jednofazowy 3,3 1 784,43
Inwerter trójfazowy cena – marzec 2022:
producent model falownika moc falownika (kVA) cena falownika netto
HUAWEI HUAWEI Sun2000-3KTL-M1 3 4 432,70
HUAWEI HUAWEI Sun2000-4KTL-M1 4 4 594,22
HUAWEI HUAWEI Sun2000-6KTL-M1 6 5 478,33
FoxESS FoxESS T3.0 3PH 2MPPT 3 3 839,17
FoxESS FoxESS T4.0 3PH 2MPPT 4 3 863,70
FoxESS FoxESS T5.0 3PH 2MPPT 5 4 089,24
FoxESS FoxESS T6.0 3PH 2MPPT 6 4 125,20
FoxESS FoxESS T8.0 3PH 2MPPT 8 4 206,89
FoxESS FoxESS T10 3PH 2MPPT 10 4 652,21
FoxESS FoxESS T20 3PH 2MPPT 20 6 065,97
Sofar Solar Sofar Solar 3,3KTL-X Trójfazowy 3,3 3 596,08
Sofar Solar Sofar Solar 4,4KTL-X Trójfazowy 4,4 3 689,06
Sofar Solar Sofar Solar 5,5KTL-X Trójfazowy 5,5 3 967,90
Sofar Solar Sofar Solar 6,6KTL-X Trójfazowy 6,6 4 012,29
Sofar Solar Sofar Solar 8,8KTL-X Trójfazowy 8,8 4 274,18
Sofar Solar Sofar Solar 20 KTLX-G3, Trójfazowy 20 6 470,45

 

Jak dobrać falownik do paneli fotowoltaicznych?

Kluczowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej jest falownik. Aby odpowiednio dobrać falownik do paneli fotowoltaicznych należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników. Poprawny dobór falownika do instalacji opiera się na dopasowaniu jego mocy do parametrów i mocy całkowitej paneli fotowoltaicznych. Ważne jest także uwzględnienie miejsca i sposobu usytuowania modułów fotowoltaicznych i orientacji względem stron świata.

Zgodnie ze sztuką projektową ważne jest, aby falownik był dociążony w optymalny sposób: łączna moc modułów PV powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 105 a 120% mocy inwertera. Obecnie na etapie projektowania instalacji fotowoltaicznej instalatorzy korzystają najczęściej z profesjonalnego oprogramowania PV SOL, dzięki któremu mają możliwość przygotowania estymacji rocznych uzysków energii i sprawności pracy falownika fotowoltaicznego przy danej konfiguracji sprzętowej.

Jaki falownik do fotowoltaiki 10kw?

Trójfazowy Inwerter FoxESS T10 3PH 2MPPT jest najlepszym wyborem do instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW. Falownik jest przeznaczony do trójfazowych instalacji domowych i małych instalacji komercyjnych. Idealnie sprawdzi się w małym biznesie, gdzie zużycie energii elektrycznej wynosi ok. 10-12 MWh energii elektrycznej rocznie. Inwerter FoxESS T10 posiada 12 letnią gwarancję producenta na wady i usterki. Dostępny w standardzie moduł komunikacyjny Wi-Fi umożliwia śledzenie bieżącej produkcji energii elektrycznej przy pomocy aplikacji mobilnej.

Przy jakim napięciu włącza się falownik?

Aby falownik FoxESS T10 mógł rozpocząć pracę napięcie na łańcuchu modułów fotowoltaicznych musi przekroczyć 180V. Odbywa się to najczęściej już na kilkadziesiąt minut przed wschodem słońca. Gdy układ MPP falownika (poszukiwania punktu mocy maksymalnej) zaczyna pracę, napięcie na łańcuchu modułów zmniejsza się i ważne jest, aby nie spadło poniżej minimalnej dopuszczalnej wartości (czyli 160V). Co ważne, nawet jeżeli na danym szeregu modułów PV pojawi się wystarczająca wartość napięcia, ale natężenie promieniowania okaże się wciąż zbyt niskie, aby moduły wytworzyły prąd, falownik nie będzie wprowadzał energii do sieci. Dopiero w momencie, gdy natężenie promieniowania będzie wystarczająco duże, aby pojawił się prąd – a co za tym idzie: moc, falownik rozpocznie wprowadzanie energii do sieci.

Karta parametrów technicznych falownika trójfazowego FoxESS T10:

Przy jakim napięciu włącza się falownik? Karta techniczna parametrów pracy falownika FoxESS T10

Przy jakim napięciu włącza się falownik? Karta techniczna parametrów pracy falownika FoxESS T10

Co się zmieniło w fotowoltaice w 2022?

Nowe zasady rozliczeń prosumentów weszły w życie od 1 kwietnia 2022 r. Przepisy zostały wprowadzone nowelą Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii w grudniu 2021 r. Wprowadzone nowe rozwiązania dotyczące systemu rozliczeń stwarzają dodatkowe możliwości dla szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju systemu energetyki obywatelskiej w Polsce. Ustawa wprowadziła nowy system Net-Billing, czyli system wartościowego rozliczania nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumenta w instalacji fotowoltaicznej. Dotychczasowy system Net-metering pozostał otwarty wyłącznie dla prosumentów, którzy dokonali zgłoszenia mikroinstalacji do sieci przed 1 kwietnia 2022 r.

Mając na względzie prawa nabyte, dotychczasowi prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożyli wniosek do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) o przyłączenie mikroinstalacji do sieci, pozostali w systemie opustów, z którego będą korzystać przez 15 lat.

Nowy system rozliczania energii z fotowoltaiki – Net-Billing

Net Billing ma na celu:

 • Wdrożenie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE, do czego zobligowane są państwa członkowskie UE.
 • Zapewnienie odbiorcom końcowym aktywnego uczestnictwa w rynku energii poprzez możliwość sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej po atrakcyjnych cenach.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej poprzez zintegrowanie rosnącej liczby mikroinstalacji prosumenckich z systemem elektroenergetycznym.
 • Zapewnienie dostępu do nowego systemu wartościowego rozliczania wyprodukowanych nadwyżek energii nie skonsumowanej w miejscu jej wytworzenia. Rozliczanie będzie odbywać się wg cen giełdowych po średniej cenie z miesiąca poprzedniego. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN (rynku dnia następnego) ukształtowała się w lutym 2022 r. na poziomie 525,89 zł/MWh).
 • Wprowadzenie od połowy 2024 r. rozliczenia z prosumentami po cenie godzinowej zgodnej z obowiązującą taryfą dynamiczną, co zapewni prosumentom świadomy udział w procesach zachodzących na rynku energii.

Od kiedy nowy model rozliczania prosumentów?

Net-Billing – System rozliczeń prosumentów obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Rozliczanie energii z fotowoltaiki. W ramach systemu rozliczeń z fotowoltaiki prosument będzie:

 • rozliczany w systemie net-billingu – rozliczanie wartościowe nadwyżek energii;
 • ponosił koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
 • korzystał z rozliczeń w systemie net-bilingu przez 15 lat;
 • mógł rozliczać wartość nadwyżki wyprodukowanej energii przez 12 miesięcy;
 • zwolniony z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego PIT, akcyzy i VAT.

Net-billing - co to jest? Na czym polega nowy system rozliczania prądu z fotowoltaiki?

Net-billing jest to nowy system rozliczeń nadwyżek energii z fotowoltaiki, który zostaje wprowadzony w Polsce po 1 kwietnia 2022 r. System ma stanowić zachętę dla prosumentów do większej autokonsumpcji zielonej energii z fotowoltaiki. Dodatkowo ma przyczynić się do wzrostu popularności i zwiększenia inwestycji w przydomowe magazyny energii.

System net-billingu jest dla prosumenta równie opłacalnym i prostym mechanizmem rozliczeń, co funkcjonujący obecnie system opustów (net-metering). Obliczanie wartości nadwyżki energii na koncie prosumenta będzie realizował operator systemu dystrybucyjnego. Największą zmianą jest to, że rozliczenie będzie dotyczyło wartości, a nie ilości energii elektrycznej – jak jest obecnie. Rozliczenie energii z operatorem będzie dokonywane w pieniądzu (PLN), a nie w kilowatogodzinach (kWh).

System magazynowania energii AlphaESS Smile

System magazynowania energii AlphaESS Smile.

Na czym polega system net-billingu (zasady funkcjonowania):
 • Prosument jest aktywnym uczestnikiem rynku energii. Będzie dążył do wprowadzenia energii elektrycznej do sieci wtedy, gdy ceny są wysokie, a poboru energii z sieci, gdy ceny są niskie.
 • Prosument ma gwarancję rynkowego sposobu rozliczania nadwyżek energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej.
 • System net-billingu stwarza zachętę dla prosumentów energii odnawialnej do zwiększania autokonsumpcji wytwarzanej energii elektrycznej i dopasowania rozmiaru instalacji adekwatnie do zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Prosument zyskuje większą świadomość zasad rynku energii i motywację do zarządzania energią elektryczną w gospodarstwie domowym oraz jej magazynowania (kształtowanie charakterystyki zużycia energii elektrycznej).
 • Ograniczenie wzrostu kosztów dostaw energii elektrycznej dla odbiorców.
 • System net-bliingu przyczynia się do zwiększenia elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego i efektywności energetycznej.

Co to jest net-metering?

Net-metering, zwany również jako system opustów, to system rozliczeń prosumentów (producentów i konsumentów energii z fotowoltaiki), dostępny dla wszystkich, którzy do dnia 31 marca 2022 r. złożą wniosek do operatora o przyłączenie. System opustów opiera się na bezgotówkowym rozliczeniu nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji PV i wprowadzonej do sieci oraz energii pobranej z sieci przez prosumenta.

W ramach systemu opusów prosument:
 • korzysta z systemu opustów 1:0,7 / 1:0,8 – korzysta z rozliczenia ilościowego wyprodukowanej energii;
 • nie ponosi kosztów opłaty dystrybucyjnej zmiennej;
 • korzysta z rozliczeń w systemie opustów przez 15 lat;
 • może rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy;
 • może dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu ma rozliczenie w systemie net-billingu.

Newsletter

Zapisz się do newslettera Solmix i bądź
na bieżąco z nowościami i ofertami specjalnymi

Select your currency
Złoty polski
Euro