Kategorie

Czy warto ubezpieczyć panele fotowoltaiczne?

farma fotowoltaiczna - projekt i kompleksowa realizacja inwestycji - budowa farm fotowoltaicznych

W ostatnim czasie daje się zaobserwować, że Polacy z coraz większą świadomością i odpowiedzialnością podchodzą do wyboru źródeł energii, decydując się coraz liczniej na energię odnawialną. Mamy coraz większą wiedzę o działaniu fotowoltaiki i rodzajach paneli.

A jak zadbać o ich ,,bezpieczeństwo”?

W dzisiejszym artykule rozwiejemy najczęstsze wątpliwości związane z ubezpieczaniem naszych domowych mikroelektrowni.

Jakie są największe zagrożenia powodujące zniszczenie powierzchni paneli?

1. gradobicia

2. uderzenia pioruna

3. huragany

4. wandalizm.

Co ubezpieczamy- całą instalację czy jej elementy?

Nie wszyscy wiedzą, że poza panelami fotowoltaicznymi ubezpiecza się również konstrukcję i oprzyrządowanie.

Czy jest różnica w warunkach ubezpieczenia dla instalacji na dachu vs instalacji na gruncie?

Tak. Zazwyczaj instalacje montowane na dachu ubezpiecza się w ramach ochrony dla budynku, z kolei instalacje na gruncie– wiążą się z osobną składką.

Jakie warunki musi spełniać instalacja, aby była przedmiotem ubezpieczenia?

Mikroelektrownia powinna:

  • być sprawna
  • gotowa do użytkowania
  • posiadać właściwe zabezpieczenia przeciwnapięciowe
  • być umieszczona w miejscu, gdzie nie ma zagrożenia podtopieniem.

Jakie są koszty ubezpieczenia instalacji?

Składka jest dobierana indywidualnie i zależna od: mocy szczytowej modułów i wartości instalacji. Składki są niskie- zaczynają się już od kilkudziesiętu złootych rocznie.

W jakich sytuacjach jest ryzyko, że odszkodowanie nie zostanie wypłacone?

1. Gdy szkody są następstwem awarii związanej z niepoprawnym działaniem instalacji lub jej elementów (gdy wynikają z powodów wewnętrznych).

2. W przypadku, gdy za szkody są odpowiedzialni: producenci, wykonawcy, dostawcy, serwisanci, sprzedawcy itd.

3. Jeśli szkoda jest następstwem niewłaściwego montażu, próbnego rozruchu, konserwacji.

Szczegółowe informacje zawsze znajdziemy w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń), czyli warunkach dotyczących umowy.

Select your currency
Złoty polski
Euro