Kategórie

Batérie pre fotovoltaiku, skladovacie batérie

Batérie pre fotovoltaiku, skladovacie batérie

Používané sklady energie (súčasťou ktorých sú akumulátory pre fotovoltaiku) majú zvýšiť vlastnú spotrebu energie vyrobenej fotovoltaickými inštaláciami. V systéme zliav (net-metering) platnom do konca marca 2021 odovzdáva prosument prebytky do siete a následne si ich večer alebo v zime vyberá.

Od 1. apríla 2022 sa systém zliav nahradí systémom čistého účtovania/ net-billing. Ide o nový spôsob účtovania fotovoltaiky, pri ktorom sa prebytky odpredávajú distribútorovi podľa aktuálnej priemernej štvrťročnej ceny, ktorú zverejňuje ERÚ. Vyrobenú prebytočnú energiu nebude možné neskôr odobrať –prosument bude musieť chýbajúcu energiu doplniť energiou zakúpenou od svojho predajcu. Riešením sú sklady energie pre fotovoltiku.

Hromadenie fotovoltaickej energie pomocou domáceho zásobníka energie na pri dome vonku je najlepším spôsobom, ako získať energetickú nezávislosť a zvýšiť vlastnú spotrebu fotovoltaickej energie. V ponuke fotovoltaického veľkoobchodu Solmix nájdete všetky komponenty na inštaláciu akumulácie energie.

Zobrazuje sa všetkych 8 výsledkov

Newsletter

Zapíš sa na newsletter Solmix
a sleduj priebežne novinky a špeciálne ponuky.

Select your currency
Polish złoty
Euro